De drie stappen die nodig zijn voor de bouw van een huis

Huizen bouwen. Het zijn van die processen die – voor de mensen die niet bij de bouw betrokken zijn – automatisch lijken te verlopen. Opeens staat het huis er en je had helemaal niet door dat er zo hard gewerkt werd. En toch is dat natuurlijk wel degelijk het geval. Een huis stampt zichzelf niet uit de grond; er moet veel gebeuren wil je tot een fatsoenlijke woning komen, waar mensen decennia lang plezier van gaan hebben. De bouw van een huis bestaat ruwweg uit drie fases en alledrie zijn ze van groot belang. We lichten ze even uit.

De ruwbouw

De ruwbouw is – de naam geeft al een indicatie – de ruwere fase van de bouw. Hiermee wordt bedoeld dat zaken als de fundering, de riolering, de dragende muren en het dak worden geplaatst. Het groffe werk, zeg maar. Als een bouwbedrijf de ruwbouw opzet, wordt de woning wind- en waterdicht gemaakt, zodat er binnen aan het werk gegaan kan worden. Deze bouw is de meest in het oog springend, omdat je van buitenaf goed kan zien dat er echt iets gebeurt. De muren worden opgetrokken, het dak komt erop, allemaal handelingen die ervoor zorgen dat het wat meer minutieuze werk binnen kan plaatsvinden, zonder interventie van de elementen.

De afbouw

Onder afbouw verstaan we: het gereed maken van de woning voor daadwerkelijke bewoning. Dit behelst zaken als het plaatsen van de dekvloer, het stucen van de wanden en plafonds, het plaatsen van de kozijnen. Het zijn allemaal onderdelen van de bouw die nog altijd vitaal zijn voor het huis zelf, maar duidelijk vallen onder de (grovere) details. Van buiten zal je er niet al te veel van meekrijgen, maar binnen wordt de woning steeds meer in gereedheid gebracht voor zijn toekomstige bewoners. Die bewoners gaan dan vervolgens zelf bepalen welke vloerbedekking er komt, welke kleur de wanden gaan hebben, hoe ze het plafond gaan schilderen en wat er precies in de kozijnen moet komen te staan. Voordat ze dat doen, is het grondwerk echter al gelegd door het bouwbedrijf. En is dat allemaal goed verlopen, dan kan stap drie genomen worden.

De oplevering

De laatste stap is het opleveren van het huis. In deze fase ga je samen met de bouwer een rondje maken door het huis. Je controleert dan of de afspraken zijn nagekomen en of het huis voldoet aan alle, van tevoren gestelde, eisen. Ben je blij en is het huis volledig naar je wens gebouwd, dan krijg je de sleutel. Dit is een bijzonder definitief moment, want je bent dan ook echt de eigenaar van het huis. Vanaf dat moment kan je beginnen aan het inrichten van de woning en ervoor zorgen dat het echt iets wordt dat helemaal van jou is. Dan is het aan jou om de dekvloer te bedekken met een vloer naar keuze, om de wanden te behangen en – natuurlijk – om al je bezittingen naar hun nieuwe onderkomen te brengen. Een bijzonder moment, waar je lang naar hebt uitgekeken.